Genanvendt plast

Fra affald til nye produkter

55.000 tons. Så meget beskidt emballageplast smider de danske husholdninger i skraldespanden hvert år. Flasker, bøtter, bakker, som bare ryger i forbrændingen. Det skal i stedet genbruges i nye plastprodukter – og den udfordring vil MV Plast gerne være med til at løse. Så forbrugerne så at sige får deres eget skrald tilbage i form af bæredygtige cirkulære plastprodukter.  

Vi ønsker at tage ansvar

Ved at genanvende husholdningsplasten tager vi både ansvar for det affald, vi skaber, samtidig med at vi sænker vores CO2 udledning.

Samtidig imødekommer vi forbrugernes stigende forventninger til, at vi som producenter tager et etisk ansvar ved at skubbe på den bæredygtige udvikling – også i smv segmentet.

Vi udvikler på en fremtidig bæredygtig forretningsmodel

I vores vision om en bæredygtig og cirkulær forretningsmodel er ambitionen, at 40% af vores produktion af plastprodukter i løbet af 4 år er fremstillet af regenereret plast i stedet for ny plast. Vel at mærke samtidig med, at det skal være et kommercielt lønsomt alternativ til ny plast.

Gennemsigtighed og troværdighed er kerneværdier for os. Det betyder, at vi skal kunne dokumentere CO2 aftrykket og opnå certificeringer, både hvad virksomheden og produkterne angår, og på den baggrund også sætte yderligere CO2 reduktionsmål.

Bæredygtighed

I samarbejde med Dansk Affaldsminimering og vores transportør er vi i gang med udvikling af et dynamisk værktøj til beregning af produktets materialestrøm og CO2 aftryk i hele dets livscyklus, afhængig af den aktuelle plastsammensætning og de processer, der kræves under støbningen. Det er allerede nu afgørende at kunne dokumentere, at vi lever op til vores egne ambitioner.

Hvordan gør vi det?

 Med nye metoder, nye teknologi og specialbyggede forme kan vi støbe produkter i regenereret plast. Men det er ikke så ligetil. Nogle produkter egner sig klart bedre end andre. Derfor er det afgørende, at vi sammen med kunden og allerede i designfasen beslutter og tager højde for, at produktet skal laves i genanvendt plast samt at det efter udtjent funktion igen kan indsamles til genanvendelse.  

Vores kompetencer

Om os

MV Plast giver dig sparring og rådgivning under processen med at udvikle dit produkt.

Sprøjtestøbning

Vi anvender den nyeste teknologi og specialbyggede forme når vi støber plast.

Genanvendt plast

Vi har stor viden og erfaring i produkter fremstillet af genanvendt plast.

Kontakt os

Vil du høre mere om den nyudviklede affaldsbeholder
så kontakt os for flere detaljer.